e-Tutoring w wiejskiej szkole

projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
WIDEOKONFERENCJE
RODN "WOM" w Częstochowie
Rejestracja i logowanie
Strona Województwa Śląskiego
Wojewódzka Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Czestochowie
Ośrodek Szkoleniowy RODN WOM w Złotym Potoku
Strona Wydawnictwa RODN WOM w Czestochowie
Strona BIP